Eatertainment komt naar je toe!

Steeds meer evenementen door het hele land.

Privacy Statement

Privacy Statement

Alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via de website van Eatertainment, webpagina’s in beheer van Eatertainment of die Eatertainment gebruikt (zoals onze social mediakanalen) en andere (mobiele) applicaties, technische platforms etc. (‘Digitaal Kanaal’), vallen onder dit Privacy Statement. De bedoeling van dit Privacy Statement is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens zullen verwerken. Eatertainment zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zal deze gegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Dat klinkt mooi, maar is ook echt zo! Eatertainment behoudt zich daarnaast het recht voor om dit Privacy Beleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Algemene gegevens

Van alle bezoekers van een Digitaal Kanaal, dus ook van jou, worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om de websites en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, meest bezochte pagina’s, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Eatertainment gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Verwerken van gegevens

Eatertainment verwerkt gegevens aan haar verstrekt via een Digitaal Kanaal voor het doel waarvoor ze worden verstrekt. Eatertainment zal je persoonsgegevens dus niet verkopen of verstrekken aan derden of je aanschrijven om bepaalde producten of diensten te verkopen.

Gegevens wijzigen en verwijderen

Wil je je persoonsgegevens bij Eatertainment verwijderen? Dan kun je hier op elk gewenst moment een verzoek toe doen. Je kunt je verzoek richten aan onderstaand e-mailadres. Eatertainment zal je verzoek zorgvuldig behandelen en onderzoeken of en tot welke mate we zo snel mogelijk aan je verzoek kunnen voldoen. Let op, het kan dus zijn dat we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen omdat er een ander zwaarder belang is om deze nog te bewaren. Als je bijvoorbeeld bij ons gewerkt hebt, kunnen we niet zomaar alle gegevens verwijderen, maar moeten we dit van de wet een paar jaar bewaren.

Jouw communicatie en gebruik van een Digitaal Kanaal

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je naar Eatertainment stuurt. Zorg dat je dat op een veilige en vertrouwelijke manier doet.

Digitale Kanalen en derden

Let op, dit Privacy Statement richt zich op de gegevens die Eatertainment verwerkt of verstrekt. Als het platform van andere bedrijven wordt gebruikt voor communicatie, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en dergelijke, zouden deze andere bedrijven ook toegang kunnen hebben tot de gegevens. Wij vinden zulke platforms en websites handig en efficiënt, maar willen deze liever niet gebruiken voor het delen van gevoelige informatie.

Het gebruik van platforms en andere websites dan die in beheer van Eatertainment, zoals Facebook, Instagram of LinkedIn, is in principe jouw keuze. Eatertainment heeft geen invloed op het privacy beleid van de bedrijven achter deze platforms en websites. De gegevens die Eatertainment van jou ontvangt, vallen uiteraard wel onder dit Privacy Statement; dezelfde gegevens die de andere bedrijven beheren dus niet.

Gegevens die je verstuurt naar Eatertainment bewaren we hier in Nederland of in een ander land in de Europese Unie. Gebruik je zo’n platform van een derde (zoals Facebook), dan kunnen die gegevens ook bewaard worden op een server in Amerika of een land buiten de Europese Unie.

E-mail communicatie via Mailchimp

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze organisatie, onze producten, diensten en aanverwante zaken. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres. We gebruiken Mailchimp voor specifiek van het versturen van onze nieuwsbrieven en e-mailberichten binnen onze dienstverlening. De verzamelde informatie zoals je e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Disclaimer

Let op, we doen ons best om de juiste informatie via een Digitaal Kanaal aan je te verstrekken. Zo zullen onze collega’s je enthousiast en snel op de hoogte houden via onder andere Facebook, Instagram of LinkedIn. Ook onze website is met zorg opgesteld. Het kan echter wel zo zijn dat er een foutje is of wordt gemaakt.

Jij bent vast zo slim en oplettend om elk foutje te herkennen. Je leest immers deze tekst. Toch kunnen we op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie verspreid, verstrekt of gesteld op of via een Digitaal Kanaal. Geen van de informatie gegeven via een Digitaal Kanaal is bedoeld als een advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Eatertainment aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via een Digitaal Kanaal. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij willen heel graag onze Digitale Kanalen zoveel mogelijk beschikbaar stellen. Mocht ons dat niet helemaal lukken en zijn de Digitale Kanalen (tijdelijk) niet-beschikbaar, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen aanvaarden.

Een Digitaal Kanaal kan links bevatten naar websites van anderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van deze websites.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Eatertainment of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Eatertainment. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Eatertainment. Dit betekent dus dat we liever niet willen dat je ons mooie logo gebruikt zonder onze toestemming.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement, kun je een e-mail sturen naar feedback@eatertainment.nl. In geval van wijziging van ons Privacy Statement, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.